Duchowa Stolica Polonii przygotowuje się na Narodziny Jezusa

Pennsylwania

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wspominamy narodziny Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chrystus rodzi się nie obok nas, lecz w nas – my jesteśmy świadkami Jego przyjścia w dzisiejszym świecie, podobnie jak Pasterze i Trzej Królowie zaświadczyli o tym ponad 2000 lat temu. Świadczymy o Chrystusie przede wszystkim naszą wiarą, modlitwą, czynami nawrócenia, które dokonuje się w naszych sercach, a wyrażają w konkretnych postawach miłości i przebaczenia.

To właśnie w tym szczególnym czasie, gdy łamiemy się opłatkiem, przełamujemy również naszą złość, egoizm, pokazując, że warto i trzeba starać się być dobrym i pięknym duchowo człowiekiem. Święta Bożego Narodzenia to również czas szczególnej modlitwy, która wyraża się na wiele sposobów, ale najpiękniejszym jest i pozostanie Eucharystia, która jest tym szczególnym momentem spotkania się z Chrystusem na poziomie serca i przyjęciem Go jako Pana i Zbawiciela. Nie znalazł miejsca w Betlejem, dlatego puka do drzwi naszych serc szukając schronienia i odpoczynku.

Amerykańska Częstochowa przygotowuje się na przyjście Jezusa Chrystusa przede wszystkim duchowo poprzez sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, aby jak najlepiej każdy wierny mógł przygotować swoje serce. Owocem tego niech stanie się udział w uroczystej mszy świętej wigilijnej sprawowanej w j. angielskim o 5:00 pm oraz o północy podczas tradycyjnej polskiej pasterki, po której w kafeterii odbędzie się spotkanie opłatkowe. A w niedzielę, 29 grudnia, o godz. 4:00 pm w kaplicy św. Anny odbędzie się koncert kolęd.

W godnym przeżywaniu świętego czasu niech pomogą wam także świąteczne dekoracje, a wśród nich: żywa szopka ze zwierzętami na zewnątrz sanktuarium, ruchoma szopka w górnym kościele oraz ponad 200,000 kolorowych lampek, które rozświetlą to miejsce szczególnym blaskiem.

o. Marcin Ćwierz OSPPE

Więcej zdjęć na: www.bialyorzel24.com/fotorelacja/galeria,1200.html

Porządek mszy świętych w Amerykańskiej Częstochowie w Boże Narodzenie:

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia:

25 grudnia – Boże Narodzenie:

Print